Stichting Harpastum - Hulp bij planontwikkeling

Stichting Harpastum

In onze huidige wereld is de levensverwachting veel hoger dan in het verleden en dat leidt ertoe dat de mensen niet alleen ouder worden maar ook steeds actiever zijn of worden. Gezondheid en vitaliteit zijn de woorden die veelvuldig worden gebruikt. De behoefte aan sport en recreatie neemt dan ook enorm toe en de vraag naar sport en recreatie alsmede de faciliteiten hiervoor is een navenant gevolg. Jongeren willen sporten en ouderen willen ook sporten of andere recreatieve dingen doen om vitaal te blijven.

Vitaal betekent letterlijk “voor het leven van groot belang” en is een thema dat regelmatig terugkomt in de literatuur terwijl ook in het onderwijs zal het thema Vitaliteit de komende decennia een belangrijke rol gaat vervullen. Er zullen gespecialiseerde opleidingen komen op het gebied van Vitaliteit want de vraag naar zaken rond sport en recreatie zullen met het ouder worden van de bevolking maar ook door ziektes als bijv. obesitas toenemen. Daarnaast is sporten voor de jeugd van vitaal belang voor hun opvoeding want naast lichamelijke ontwikkeling is sport ook essentieel voor de intermenselijke relaties. Daarbij geldt eveneens dat sport verbroedert.

Vraag en aanbod

Maar………de vraag en het aanbod op het gebied van sport en recreatie sluiten niet op elkaar aan. De vraag naar sportfaciliteiten en sportaccommodaties voor de breedtesport is groot en er is veel te weinig ruimte hiervoor. Er is een groot tekort aan sportzalen, sportvelden en sporthallen en daardoor zijn vele clubs en verenigingen niet in staat om hun leden voldoende gelegenheid te geven om te sporten. Er zijn reeds vele clubs waar een ledenstop is ingevoerd vanwege het gebrek aan trainings- en oefenruimten. De overheden blijven ernstig in gebreke en lossen het tekort aan oefen- en trainingsruimten niet op. Of er is geen geld voor of er is geen belangstelling cq. geld vanuit de overheid en de politiek om dit probleem hoog op de agenda te plaatsen en de problemen aan te pakken.
Het gebrek aan politieke belangstelling om de grote vraag naar oefen- en trainingsruimte op te lossen begint onacceptabele vormen aan te nemen en de stichting Harpastum wil het probleem aanpakken.

Harpastum was een balsport dat werd gespeeld in het Oude Griekenland en het Romeinse Rijk .Tot en met de 5e eeuw was het één van de meest populaire Romeinse balspelen. De stichting Harpastum heeft deze oude balsport als naam gekozen en daaraan onze doelstelling gekoppeld.

De stichting Harpastum, opgericht in 2020 heeft als doel:
“het plannen, ontwikkelen en (doen) realiseren van multifunctionele bouwprojecten, dat ruimte zal bieden aan sportevenementen en trainingsfaciliteiten, commerciële ruimten, waaronder begrepen winkelruimten, showrooms, kantoren, horeca- en leisureruimten, ruimten voor medische- en paramedische voorzieningen, woonruimten en parkeerfaciliteiten, alles in de ruimste zin van het woord”

Samenwerken met gemeenten

De stichting beoogd om samen te werken met overheden met name gemeenten die bereid zijn open te staan en mee te denken om commerciële en “sportieve” mogelijkheden te combineren zodat projecten op het gebied van bewegen, sport en vitaliteit gerealiseerd kunnen worden. De stichting wil daarin de spil zijn en het voortouw te nemen. 

De stichting Harpastum wordt gevormd door 3 personen, elk met hun eigen ervaring op het gebied van sport, vastgoed, makelaardij, detailhandel en economische ontwikkeling in het algemeen. De ervaring en de netwerken van John Schokker, Wytse Feikens en George Groote moeten garant staan voor creativiteit om sportfaciliteiten te initiëren en te ontwikkelen met behulp van derden. 

De betrokkenheid en ervaringen van de John, Wytse en George bij de ontwikkelingen in de stad Groningen en omgeving is groot te noemen. Onze kennis, ervaring, netwerken en enthousiasme staan garant voor het opzetten van projecten op het gebied van sport- en recreatie.

Wie zijn wij?

John Schokker: makelaar in Groningen en vele jaren als promotor en sponsor betrokken bij vele sportclubs zoals FC.Groningen, DONAR, GIJS, NIC, Velocitas en vele andere clubs. Daarnaast heeft John de John Schokker Foundation opgericht en heeft als doel het ondersteunen van jonge sporters en sporttalenten. Daarnaast is John onbezoldigd actief bij vele sportclubs en sportactiviteiten, dat alles ter bevordering van de sport en sportfaciliteiten.

Wytse Feikens: is eigenaar van Noordelijk Winkel Vastgoed bv. en is adviseur bij vele bedrijven. Wytse is kandidaat-notaris geweest en jarenlang regiomanager Vastgoed geweest bij (voormalig) Super de Boer).

George Groote: gepensioneerd bedrijfsmakelaar en thans eigenaar van George Groote Commitment. George heeft jarenlang gewerkt in het bankwezen, de gemeente Groningen en Kamminga Makelaars (later Meeus) en vanaf 2009 zelfstandig ondernemer en adviseur in de bouwwereld.

Wat willen we?

Sport verbroedert en het is van groot belang dat de jeugd gestimuleerd wordt om aan sport te doen. Op dit moment zijn er vele sportverenigingen, clubs en instellingen die geen sportfaciliteit hebben en ook niet ruimte kunnen huren van de gemeente omdat er eenvoudig geen ruimte is. Alle aanwezige faciliteiten zitten vol en nieuwe faciliteiten worden niet of nauwelijks gebouwd. Er zijn dus vele clubs die een ledenstop hebben afgekondigd maar er zijn ook clubs die noodgedwongen op speelplaatsen of schoolpleinen moeten trainen. Onacceptabel menen wij.

Daarnaast heeft de stad Groningen de weelde dat Lycurgus en Donar eredivisieploegen zijn en Nederlands Kampioen zijn maar er geen uitmuntende topsportfaciliteit is in Groningen.

Naast de afwezigheid van een topsportfaciliteit constateren wij dat de vraag naar sport en recreatie groot is en de daarbij behorende sportfaciliteiten, sportzalen, sportvelden, trainingsruimten en topsportfaciliteiten in ernstige mate achter blijven bij de vraag en de behoefte. De stichting Harpastum wil daar verandering in brengen. Wij willen middels particulier initiatief plannen ontwikkelen om nieuwe sportfaciliteiten in de gemeente Groningen en omgeving te realiseren.
Daarbij zoeken we naar geschikte locaties om plannen te ontwikkelen, treden in overleg met gemeente, wijkraden en organisaties die ons doel onderschrijven. Zo is ons doel om commerciële bedrijven te interesseren om te investeren in onze plannen en zodoende de exploitatie van de door ons beoogde sportfaciliteiten te helpen dragen. Wij zoeken daarbij naar commerciële partners in de breedste zin van het woord maar ook naar woningcorporaties, commerciële woningontwikkelaars en overige instellingen.

Makelaardij Schokker Contact

Contactformulier

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Middels het contactformulier kunt u contact met ons opnemen.

Ik ben op zoek

Niet exact gevonden wat u zocht? Vertel ons uw woonwensen en wij helpen u kosteloos verder naar uw droomwoning.

Wat is uw huis waard?

Doe gemakkelijk en gratis een online waardebepaling.

Waardegeschillen

Compensatie bij verkoop en uitkoopregeling.